Inhoudsstoffen & veiligheidsinformatie

Informatie over de bestanddelen overeenkomstig de verordening (EG) No. 648/2004 - Bijlage VII - Afdeling D.
Inhoudstoffen en de veiligheidsinformatiebladen binnen handbereik.