Handleiding 

durgol swiss espresso 500ml

Stap 1:

Waarvoor wilt u

durgol swiss espresso

 gebruiken?

Stap 1:

Van welk merk is uw koffiemachine?

Helaas hebben wij momenteel voor dit product in combinatie met deze toepassing nog geen handleiding. Indien aanwezig kunt ook de instructies volgen van de handleiding van de fabrikant. Voor vragen kunt u contact met opnemen met durgol.

Algemene handleiding durgol swiss espresso

garandeert een moeiteloze, snelle en veilige ontkalking van hoogwaardige koffiemachines, van elk type en merk. Ontkalk uw machine regelmatig en tijdig, bij voorkeur om de 3 maanden. Voor een per- fect onderhoud van uw machine en een optimale kwaliteit van uw koffie.

Handleiding

Raadpleeg voor het ontkalken en doorspoelen in de eerste plaats de handleiding van uw koffiemachine. Stel de machine in op de lokale waterhardheid. Zodra het ontkalkingslampje gaat branden dient u de machine te ontkalken. Ontkalk de machine uiterlijk vanaf het moment dat de koffiezettijd langer duurt of als het geluid bij het koffiezetten duidelijk toeneemt.

Met ontkalkingsprogramma

 1. Schenk een portie (125 ml) swiss espresso in het waterreservoir.
 2. Voeg leidingwater toe tot de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid is bereikt.
 3. Het programma start nu automatisch of kan worden gestart.

Zonder ontkalkingsprogramma

 1. Schenkeenportie(125ml)swissespressoin het waterreservoir.
 2. Vul het reservoir met dezelfde hoeveelheid leidingwater (125 ml).
 3. Laat deze oplossing door de warmwateruitlaat lopen (Let op: stoomfunctie uit!). Als het apparaat geen warmwateruitlaat heeft, laat u de oplossing door de koffie-uitlaat lopen.
Als het ontkalkingsproces niet start:

De machine portiegewijs vullen met water tot het ontkalkingsproces kan worden gestart (de hoeveel- heid is afhankelijk van het type). Laat de ontkalkingsoplossing via de warmwateruitlaat (of de koffie-uit- laat) door de machine lopen.

 1. Vang de vloeistof vervolgens op in een voldoende grote glazen of plastic beker. Let op: De vloeistof kan heet zijn! De gebruikte ontkalkingsoplossing eerst laten afkoelen alvorens deze weg te gieten. Spoel na met veel water.
 2. Hetwaterreservoirmetwateruitspoelen.Vervolgensdemachinemet1à2tankvullingenwaterdoorspoe- len (bij ontkalkingsprogramma’s: volgens de handleiding van uw koffiemachine doorspoelen).
 3. Tip: De koffiemachine na het ontkalken met een vochtige doek afnemen om eventuele spatten van de ontkalkingsoplossing te verwijderen. Nu kunt u weer genieten van uw perfecte kopje koffie.

Belangrijke opmerkingen

 • Bevat anorganisch zuur, onderhouds- en hulpstoffen
 • Voorkom dat zuurgevoelige materialen met de oplossing in aanraking komt. Deze kunnen daardoor worden aangetast.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Bij contact met de ogen deze direct uitspoelen met water. Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen.
 • Bij inslikken water drinken. Raadpleeg bij klachten van ongemak een arts.
 • Voor apparaten met een waterreservoir van meer dan 1 liter moeten 2 porties worden gebruikt.